Urbanisme

Porqueres

Urbanisme aprova el nou aparcament per 60 vehicles a l'escola El Frigolet de Porqueres

Ràdio Banyoles

Dimarts 9 de juny 2020 · 13:37

L’actuació afecta uns terrenys de 3.220 m² i la Comissió territorial especifica que “la intervenció proposada haurà de ser mínima i integrada a l’entorn”.

 

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha donat llum verda aquest dilluns al nou aparcament per donar servei a l’escola El Frigolet de Porqueres. Actualment, l’escola compta amb dues petites àrees d’aparcament, amb capacitat per a 20 vehicles, que resulten insuficients a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat. Això comporta que molts familiars estacionin als laterals d’un camí, entorpint la circulació. Segons els càlculs del Consorci de l’Estany, calia habilitar almenys 60 places més d’aparcament i també un espai específic per a l’estacionament d’autocars de transport escolar.

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Porqueres ha modificat el seu planejament per permetre habilitar aquest nou aparcament en uns terrenys de sòl rústic de 3.220 m² de superfície, planers i no edificats, adjacents al càmping El Llac.

 

De la superfície afectada, 2.608 m² es destinaran a aparcament de vehicles annex a l’escola, i els 614 m² restants seran per a vialitat i per a l’ampliació de l’encreuament de camins.

 

Intervenció “mínima i reversible”

 

La Comissió ha donat conformitat al text refós especificant que la intervenció proposada haurà de ser mínima i integrada a l’entorn, de manera que no afecti cap element estructural del paisatge agrícola singular de l’Estany de Banyoles i que es pugui revertir fàcilment al seu estat original.

 

També caldrà garantir que l’aparcament no s’utilitzi per altres finalitats més enllà de l’estacionament vinculat a l’escola. La Comissió fa referència igualment a la necessitat d’incentivar la mobilitat amb transport públic, a peu i amb bicicleta per accedir a l’escola.

 

Expropiació i habilitació

 

El projecte està sobre la taula del consistori des de fa gairebé dos anys. Ara, amb el vistiplau de la Comissió d’Urbanisme, l’Ajuntament procedirà a l’expropiació dels terrenys, ja pactada amb els propietaris per uns 20.000 euros. L’alcalde, Francesc Castañer, explicava que serà una actuació senzilla per habilitar la zona d’aparcament, espai per l’autocar escolar i una petita rotonda per ordenar l'entrada de l'escola. Segons l’alcalde, el projecte busca millorar la mobilitat i la seguretat d’aquest punt.

 

El govern local també adquirirà la resta de la finca, que es manté dins del sòl d’espais naturals protegits, i cedirà l’ús d’aquests terrenys al Consorci de l’Estany, per continuar mantenint-hi l’actual ús agrícola.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text