Publicitat

NOTA:
Ràdio Banyoles podrà oferir publicitat gratuïta a entitats benèfiques, ONG, festes de barris i entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Banyoles, prèvia sol·licitud a l'Ajuntament a través d'una instància.

Els imports següents són sense el 21% d'IVA. Aquest impost s'aplicarà a les liquidacions que emetrà l'Ajuntament de Banyoles.

1. Campanya Base (mensual)

1.1. Contractació de 60 emissions/mes 90€
1.2. Contractació de 90 emissions/mes 121,50€
1.3. Contractació de 120 emissions/mes 144€

2. Campanya Base Plus (mensual)

2.1. Contractació de 60 emissions/mes + bànner web senzill 105€
2.2. Contractació de 90 emissions/mes + bànner web senzill 136,50€
2.3. Contractació de 120 emissions/mes + bànner web senzill 159€

3. Campanya extra (a partir de 2 mesos)

3.1. Contractació mínima de 90 emissions/mes + bànner web senzill 1€/emissió

4. Campanya intensiva (15 dies)

4.1. Contractació de 60 emissions/mes 120€
4.2. Contractació de 90 emissions/mes 144€

5. Campanya intensiva Plus (15 dies)

5.1. Contractació de 60 emissions/mes + bànner web senzill 135€
5.2. Contractació de 90 emissions/mes + bànner web senzill 159€

6. Anuncis per paraules, laborals i pèrdues (15 dies)

6.1. Contractació de 45 emissions/15 dies 45€

7. Campanya Internet (mensual)

7.1. Bànner senzill 30€
7.2. Bànner doble 50€

8. Producció i enregistrament

8.1. A una veu 10€
8.2. A dues veus 20€
8.3. Per anuncis per paraules, laborals i pèrdues 5€

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text