Ràdio Banyoles

Organigrama i gestió de Ràdio Banyoles

Ràdio Banyoles, Emissora Municipal del Pla de l’Estany és gestionada per un Consell d’Administració. Aquest és nomenat pel Ple de l’Ajuntament i és l’òrgan encarregat de portar a terme la direcció del servei de l’emissora. El Consell d’Administració de Ràdio Banyoles està constituït per un president, un dels tres professionals de l’emissora, dues persones proposades pels col·laboradors i col·laboradores de la ràdio i un representant de cadascun dels grups municipals.

A més del Consell d’Administració hi ha el personal de l’emissora. Els tres treballadors de Ràdio Banyoles assumeixen les tasques de gerència de forma conjunta. A més, desenvolupen altres tasques específiques com ara informatius, programació, coordinació de col·laboradors, etc.

Actualment col·laboren a Ràdio Banyoles prop de 80 persones que realitzen diferents tasques. Des de redactors d’informatius fins a veus per a la publicitat. De tota manera, la gran majoria col·labora emetent diferents programes musicals o magazins.

Consell d'administració

President: és escollit pel Ple Municipal i ha de ser un membre de l’ens local. Actualment, és Clàudia Massó, regidora d'Administració, Sancions, Comunicació, Participació, Noves tecnologies i Oficina d'atenció al ciutadà.

Personal de l’emissora: dos dels tres treballadors formen part del Consell. Actualment, són Moisès Camós i Esteve Codony, responsables de la coordinació i la programació.

Representants dels col·laboradors/es: són escollits cada quatre anys pels col·laboradors i col·laboradores de Ràdio Banyoles. Actualment, són Glòria Ribugent i Carles Puncernau.

Representants polítics: cada un dels partits polítics presents a l’Ajuntament de Banyoles està representat per una persona en el Consell d’Administració. Actualment, són Miquel Cuenca (JxCAT), Albert Masdevall (ERC-JpB), Jana Soteras (SUMEM), Joaquim Callís (CiP).

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text