Urbanisme

Porqueres

Porqueres inicia la urbanització d’uns terrenys de 6.400 m² a la zona del restaurant les Estunes

Ràdio Banyoles

Dimarts 9 d’agost · 14:03

El projecte inclou la millora de la inundabilitat dels terrenys, i completarà la trama urbana de la zona del Prat Roig.

Diversos propietaris s’han posat d’acord per tirar endavant la urbanització de la zona PAU 1, darrere el restaurant Les Estunes de Porqueres. Es tracta d’uns terrenys d’uns 6.400 m² tacats de zona urbana al POUM del municipi i pendents des de fa temps, la urbanització dels quals permetrà completar la trama urbana de la zona del Prat Roig.

L’alcalde, Francesc Castañer, ha detallat que la urbanització d’aquests terrenys s’ha tirat endavant a petició dels propietaris, que són qui s’ocupen de la gestió de l’obra. Es tracta de 9 parcel·les amb 13 habitatges, 7 dels quals de protecció oficial, i l’Ajuntament disposarà de dues parcel·les amb el 10% d’aprofitament mitjà dels terrenys.

Millora de la inundabilitat

L’alcalde detalla que la urbanització d’aquest sector suposarà la millora de la inundabilitat de la zona, ja que és una de les obligacions que tenen els promotors. Concretament, el projecte inclou la construcció d’un rec fins a Bombes Espa, així com l’eixamplament del rec de la carretera de Rocacorba, que s’ampliarà fins al doble de la seva capacitat actual per ajudar a desaiguar millor els terrenys.

Francesc Castañer detalla que la zona del Prat Roig - Prat Dallas és una zona molt plana envoltada de turons que desemboca a l’Estany amb un nivell molt baix. Per això, aquests projectes ajudaran a millorar els problemes d’inundabilitat que fa temps que s’arrosseguen, tot i que reconeix que és una zona complexa i possiblement no serà la solució definitiva.

L’Ajuntament treballa en diferents línies de subvencions de l’ACA per ajudar a sufragar les inversions als recs, ja que es tracta d’un import molt elevat. També s’està treballant per a establir algun camp de l’entorn de Bombes Espa com a zona inundable perquè actuï de pulmó en termes d’inundabilitat.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text