Obres públiques

Porqueres

Porqueres continuarà la renovació de l’enllumenat de Les Pedreres amb una inversió de 55.000 €

Ràdio Banyoles

Dilluns 19 de juliol · 14:45

S’ha adjudicat el canvi de cablejat als carrers Marià Benlliure, Ramon Llull, Pirineus, de Roses i Doctor Fleming per evitar avaries.

L’Ajuntament de Porqueres continua, un any més, el pla de renovació de l’enllumenat a la zona de Les Pedreres. Es tracta d’un projecte de gran envergadura que es va executant anualment per fases en funció de les necessitats i de la disponibilitat econòmica.

En aquesta ocasió s’actuarà al carrer Marià Benlliure, entre els carrers Narcís Monturiol i de Roses; al carrer Ramon Llull, entre els carrers Àngel Guimerà i Marià Benlliure; i als carrers Pirineus, de Roses i Doctor Fleming. Els carrers disposen d’enllumenat públic, però les línies que alimenten les lluminàries estan defectuoses. Algunes amb defectes d’aïllaments i en altres falla el funcionament, per la qual cosa es considera necessària la substitució del cablejat i la reconnexió dels punts de llum. L’actuació consisteix a traçar una nova línia que connecti cadascuna de les lluminàries existents, la instal·lació de cablejat de terra de coure nu de 35 mm² i fer les connexions.

L’alcalde, Francesc Castañer, ha explicat que l’actuació serveix per renovar el sistema d’enllumenat més antic del municipi que, sobretot en dies de pluja, provoca talls en el subministrament, avaries i problemes als veïns de la zona.

El projecte no preveu canviar cap fanal i s’aprofitaran les columnes i les lluminàries existents. L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa Riemar, la mateixa que fa el manteniment, per 55.000 euros. Les obres començaran les pròximes setmanes i s’allargaran una mica més d’un mes.

Aquesta nova fase forma part d’un projecte més gran, impulsat des del 2018, per substituir tot el cablejat existent del quadre d’enllumenat de les Pedreres i que suposarà una inversió global de prop d’1 milió d’euros al llarg dels anys.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text