Habitatge

Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha adquirit tres nous habitatges per destinar-los a lloguer social

Ràdio Banyoles

Dilluns 22 de febrer · 14:02

El consistori disposa actualment d’una borsa d’una trentena d’habitatges, i la voluntat és anar incrementant el parc.

L’Ajuntament de Banyoles ha comprat tres nous habitatges per destinar-los a lloguer social, que se sumen a quatre més adquirits recentment i un més pendent d’escripturar. El consistori ha comprat els tres nous habitatges exercint el dret de tanteig i retracte, d’acord amb el que estableix la llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Els habitatges es destinaran ara a polítiques socials.

Una trentena d’habitatges socials

Amb aquests habitatges, la borsa d’habitatge de lloguer municipal és de 30 habitatges, dels quals 11 són habitatges de protecció oficial, 12 habitatges es gestionen des de la borsa de mediació per al lloguer social, i 7 són habitatges de titularitat municipal, que l’Ajuntament ha adquirit exercint el dret de tanteig i retracte.

En total, el consistori ha invertit 99.709,45 € euros en la compra d’habitatges per a polítiques socials i té redactats projectes per destinar uns 100.000 euros més pròximament. L’alcalde, Miquel Noguer, ha detallat que els últims pisos adquirits estan ubicats al carrer de la Sardana, i ha destacat la voluntat del consistori de continuar comprant i arreglant habitatges per destinar-los a polítiques socials.

150.000 euros per a compra d’habitatges

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 41.025,92 euros de la Diputació de Girona per a l’adquisició dels habitatges, a més d’una altra subvenció de 13.000 euros per a arranjar un d’aquests habitatges. Per altra banda, l’alcalde ha recordat que el consistori té reservada una partida dins el Patrimoni Municipal del Sòl d’uns 150.000 euros per destinar-los a compra d’habitatges, i la voluntat és anar-la incrementant.

Paral·lelament a la compra d’habitatges, l’Oficina Municipal d’Habitatge ofereix també serveis de mediació amb les entitats financeres perquè les famílies puguin aconseguir un lloguer social al seu habitatge habitual i permanent.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text