Habitatge

Esponellà

Esponellà limitarà els habitatges d’ús turístic amb una ordenança

Ràdio Banyoles

Divendres 15 de gener · 11:56

Es vol evitar que hi hagi un excés d’oferta que limiti el dret a l’habitatge de primera residència en alguns nuclis i millorar la convivència amb els veïns.

L’Ajuntament d’Esponellà treballa des de fa mesos en la redacció d’un reglament per regular els habitatges d’ús turístic que hi ha al municipi. Els últims anys alguns nuclis han viscut una gran proliferació primer de cases de turisme rural i després d’habitatges d’ús turístic. En alguns casos, com a Vilert, la proliferació en el nucli ha estat molt gran. Aquesta tendència desplaça la possibilitat que arribin famílies al poble perquè és més rendible destinar els habitatges disponibles al turisme. Això dificulta que famílies interessades no es puguin establir al municipi.

Per fer front a aquesta situació, l’alcalde, David Juan, ha detallat que s’està redactant l’ordenança pròpia que reguli els topalls màxims del nombre d’habitatge d’ús turístic que hi podrà haver a cada nucli per mantenir un equilibri amb les cases de primera i segona residència. Per fer-ho es tindrà en compte la capacitat d’absorció de població de cada nucli estudiant els serveis que s’ofereixen, la recollida de residus i l’aparcament disponible, entre altres.

Regular la convivència

La mesura no afectarà les cases de turisme rural perquè són competència de la Generalitat. L’ordenança també servirà per establir i delimitar els usos, indicant què es pot fer i què no als allotjaments turístics, limitant el soroll, les activitats i les zones d’aparcament, per exemple. Això vol millorar la convivència entre els veïns i els estadants turístics.

L’ajuntament, amb l’assessorament de la Diputació de Girona, està fent un recompte d’habitatges i els seus usos per tenir dades objectives que serveixin per establir les limitacions i les regulacions. De fet, coincidint amb l’estudi i la redacció del projecte, des del mes de juliol passat el consistori va anul·lar la concessió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic. David Juan, però, ha volgut deixar clar que en cap cas es tancaran els habitatges que actualment estan legalment establerts al municipi.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text