Medi ambient

Banyoles

Banyoles aprova per unanimitat una moció amb 10 punts impulsada per la Plataforma d’Emergència Climàtica

Ràdio Banyoles

Dimarts 28 de juliol 2020 · 13:55

Té el suport de 900 firmes i es crearà una taula mixta que ha d’aprovar un ‘pla d’execució’ sobre energies renovables, mobilitat, residus i economia, entre altres.

 

El ple de l’Ajuntament de Banyoles d’aquest dilluns ha aprovat per unanimitat una moció impulsada per la Plataforma d’Emergència Climàtica del Pla de l’Estany. L’entitat, creada l’any passat, ha promogut el text i ha reunit prop de 900 firmes de particulars i entitats demanant l’aprovació de la moció.

 

Davant les evidències del perill de destrucció dels ecosistemes i el canvi climàtic, amb la moció l’ajuntament accepta la gravetat de la situació i que l’ens “pot tenir un paper clau en la formació, educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions”. Per això assumeix el compliment de “compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals”, abordant un full de ruta capaç de garantir les reduccions anuals necessàries de gasos d’efecte hivernacle, abandonar progressivament els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor.

 

El text es va acabar de perfilar amb les aportacions dels grups municipals, que van aprovar per unanimitat la moció destacant la necessitat d’iniciar aquest procés de transformació política, econòmica i social.

 

El portaveu de JxCAT, Jordi Congost, va destacar la unanimitat de tots els grups i, sobretot, la tasca de la Plataforma d’Emergència Climàtica per impulsar el text i recollir el suport de 900 firmes.

 

El portaveu d’ERC-Junts per Banyoles, Jaume Butinyà, ha posat l’accent en el paper de la comissió que es crearà per concretar i seguir el compliment de les mesures, valorant molt positivament que inclogui un membre de la plataforma i que aposti per la participació ciutadana.

 

Des de Sumem Banyoles, Non Casadevall ha valorat la necessitat d’aquesta moció per respondre a una emergència i demana compromís real perquè algunes qüestions ja s’havien abordat abans amb mocions que no s’han acabat tirant endavant.

 

El regidor de Convivència i Progrés, Quim Fernández, destaca la unitat i el compromís conjunt en tots el nivells d’actuació que planteja el text. Fernández posa l’accent en la necessitat de preservació de l’Estany i la relació amb l’aigua per definir el model de vida del futur de la ciutat.

 

Una moció amb 10 punts

 

El text inclou 10 punts i l’ajuntament es compromet assegurar la plena consecució dels objectius generals:

 

1- Fomentar accions d’informació, formació i coresponsabilització de la ciutadania a través d’òrgans de participació ja existents com són els consells de barri, el consell escolar municipal, els casals de barri, les associacions de veïns, entre altres. Es complementarà amb material gràfic.

 

2- Transició cap a un sistema energètic depenent d’energies renovables tant en l'àmbit públic (equipaments municipals) com en el privat. Exigir que les noves construccions adopten els criteris ambientals i d’eco eficiència (Decret d’Eco eficiència, 2006) actuant en quatre grans àmbits: aigua, energia, materials i sistemes constructius i residus. Analitzar la possibilitat r fiscalment les empreses locals que funcionin amb energies renovables i/o que produeixin per la xarxa.

 

3- Afavorir la mobilitat urbana i interurbana en transport públic i en bicicleta, analitzant les necessitats reals de la mobilitat pública i fomentant la xarxa de carrils bici.

 

4- Organitzar, conjuntament amb el Consell Comarcal, una campanya informativa on s’expliqui l’actual pla de tractament de residus i fomentar la reutilització, la promoció de la recollida selectiva, el reciclatge i la recuperació de materials. En aquest punt, analitzar la possibilitat d’afavorir fiscalment les empreses locals que generin menys residus i eliminar les bosses de plàstic del mercat i els establiments locals.

 

5- Avançar cap a una economia responsable, ecològica i de proximitat. Concedir permisos per a la celebració de mercats d’intercanvi i de segona mà. Vetllar per la protecció de la zona d’hortes i promoure’n el seu ús.

 

6- Vetllar per fer complir la normativa vigent, quant a la correcta gestió dels diferents tipus de residus industrials i nitrogenats.

 

7- Estudiar i emprendre mesures dirigides a l'obtenció i distribució d'una aigua potable lliure de nitrats i amb nivells totalment correctes de sulfats i carbonats. Aportar criteris respectuosos als subministraments i dispensadors d’aigua, així com tenir cura del bon estat dels aqüífers.

 

8- Respectar una planificació territorial ajustada a les necessitats reals de la població i no a interessos especulatius. Afavorir la utilització racional del territori i l'adequada protecció i valorització del medi ambient i el medi natural.

 

9- Establir mesures i criteris per la conservació i creació de zones verdes, pel que fa a: boscos perifèrics (petits pulmons verds), vegetació de l’estany, parcs, jardins i arbrat urbà.

 

10- Crear una comissió mixta amb representants dels diferents grups municipals (amb major proporció de l’equip de govern), un membre de la Plataforma, i diferents tècnics compromesos amb el medi ambient, inclosos els tècnics de l’Ajuntament.

 

La comissió es constituirà abans de final d’any i, a través de reunions periòdiques, definirà un ‘Pla d’execució’ per als diferents punts de la moció i s’encarregarà de fer-ne el seguiment i l’avaluació.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text