Residus, Reciclatge

Banyoles

Banyoles supera el 50% de recollida selectiva durant el 2022, disminuint 682 tones de residus a l’abocador

Ràdio Banyoles

Divendres 17 de març 2023 · 13:58

L’alcalde fa un balanç positiu del desplegament del nou contracte de recollida, agraint l’esforç de la ciutadania, i confia que les dades encara millorin més aquest any.
El juliol de l'any passat es va implantar definitivament en nou contracte de recollida domèstica a Banyoles.
El juliol de l'any passat es va implantar definitivament en nou contracte de recollida domèstica a Banyoles.

La implantació del nou contracte de residus a la ciutat de Banyoles, el febrer de l’any passat, ha permès augmentar la recollida en totes les fraccions, tancant el 2022 amb un 50,08% de recollida selectiva, un 25% més que l’any anterior. La millora de les dades ja es va començar a notar el primer semestre de l’any, quan es va implantar el nou model de recollida domèstica, amb més contenidors i freqüència de recollida; i es va consolidar a partir de l’estiu, amb la implantació del porta a porta comercial.

El nou contracte també ha suposat una millora de la maquinària que realitza els serveis, amb vehicles més eficients i respectuosos amb el medi ambient. Tots els nous serveis, així com la nova maquinària, s’han anat posant en marxa de forma programada, i a l'1 de juliol de 2022 es van implantar definitivament tots els serveis planificats en el nou contracte.

L’alcalde, Miquel Noguer, ha fet un molt bon balanç de les dades, que suposen una reducció de 682 tones de residus a l’abocador i un estalvi de 80.000 € que es preveu que s’incrementi aquest any. Noguer ha reconegut i agraït l’esforç de la ciutadania i demana “no abaixar la guàrdia”.

Concretament, la recollida selectiva de les fraccions d’orgànica, envasos, paper i cartró i vidre ha augmentat un 25% respecte a les dades de l’any anterior. Pel que fa a la recollida de la fracció orgànica i d’envasos han augmentat més del 40% respecte al 2021 i la recollida de vidre, un 36%. Pel que fa a la fracció de paper i cartró s’ha reduït un 9%, el que s’atribueix a la gestió pròpia per part d’algunes grans superfícies. Per últim, pel que fa a la fracció resta, s’ha reduït un 18% respecte al 2021.

Noguer ha constatat que les dades demostren que la ciutat compleix amb els objectius que fixa la Unió Europea, contestant així les crítiques reiterades de l’oposició, que posaven en dubte l’eficàcia del nou model.

S’estima que la implantació del nou model de recollida ha suposat un estalvi del 12% d’emissions de CO₂ que representen un total de 500 tones de CO₂ anuals. La previsió és que, si es mantenen les dades, durant aquest any se superarà la recollida selectiva del 55% dels residus generats.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text