Equipaments

Banyoles

Banyoles aprova un nou contracte de neteja als centres educatius, que han recollit moltes queixes durant la pandèmia

Ràdio Banyoles

Divendres 16 de juliol · 13:23

S’ha fet una nova licitació del servei de neteja dels equipaments municipals, diferenciat en quatre lots, un d’específic per als centres escolars.
F: @insbrugulat
F: @insbrugulat

L’Ajuntament de Banyoles va donar compte al darrer plenari del Consell Escolar Municipal de la nova adjudicació del servei de neteja als centres educatius, dins el nou contracte de neteja als equipaments municipals.

S’espera que amb aquest nou contracte, que millora l’anterior, es resolguin les queixes que s’havien recollit darrerament pel que fa a la neteja dels equipaments escolars de la ciutat. La regidora d’Educació, Ester Busquets, ha reconegut que, tot i haver incrementat el servei durant la pandèmia, darrerament els centres s’havien queixat de manca de supervisió. Busquets confia que la neteja als centres millori amb el nou contracte.

La regidora ha detallat que fa temps que es treballa en aquesta nova licitació, que s’ha dividit en quatre lots diferenciats, un d’específic per als centres educatius.

2 MEUR per la neteja d’equipaments municipals

Concretament, el lot de neteja dels centres educatius s’ha adjudicat a l’empresa Eulen per un import de gairebé 993.000 euros en dos anys. Els altres lots són per a la neteja d’instal·lacions esportives, culturals i turístiques; oficines i altres dependències; i un quart lot per a la neteja d’oficines i equipaments culturals, socials i juvenils, reservat a centres especials de treball i que s’ha adjudicat al Centre El Puig. En total, els serveis de neteja dels equipaments municipals s’han adjudicat per un import de gairebé 2 milions d’euros per un període de 2 anys, amb tres possibles pròrrogues d’un any cada una.

També et pot interessar

ads.skip.countdown-text
ads.skip.button-text